Andreasa Kelera

 

KONCERT ZA KLOVNA I ORKESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo predstavlja svojevrsnu muzičku priču za decu koja se bavi temom emocija. Muzika kroz četiri stava tonski oslikava četiri osnovna osećanja. Klovn uspostavlja interaktivni odnos sa decom i svojim pokretima, pantomimom i mimikom podražava muziku i provodi decu kroz emotivna stanja i muzički doživljaj. Koncert ima edukativni karakter. Na samom početku koncerta deci se, na zabavan način, prikazuju orkestarski instrumenti i njihova karakteristična zvučnost – Klovn opisuje i pantomimom pokazuje instrumente, a deca pogađaju o kom instrumentu se radi.

Cilj koncerta je da se kvalitetnim edukativnim programom na inovativan i zanimljiv način deci i njihovim roditeljima približi umentička muzika i njene izražajne mogućnosti u tonskom oslikavanju emocija (tuga, ravnodušnost, radost, ljutnja).