* * *

IZLOŽBA

JAVNOG IDEJNOG JEDNOSTEPENOG ANONIMNOG ARHITEKTONSKO – URBANISTIČKOG KONKURSA za dizajn

IZRADE REŠENjA PREUREĐENjA

EKSTERIJERA I DELA ENTERIJERA

POZORIŠTA LUTAKA „PINOKIO“

05-10 DECEMBAR

GOCE DELČEVA 1, OPŠTINA NOVI BEOGRAD, GRAD BEOGRAD

 

Asocijacija srpsih arhitekata i Pozorište lutaka "PINOKIO" vas pozivaju na svečano otvaranje izložbe u PONEDELJAK, 05. decembra u 18. časova.

Na izložbi će biti prikazani svi radovi koji su konkurisali na javnom anonimnom arhitektonsko-urbanističkom konkursu za dizajn izrade rešenja preuređenja eksterijera i dela enterijera Pozorišta lutaka "Pinokio."

Žiri, koji su predstavljala stručna lica u svojoj oblasti, je bio jednoglasan da prva nagrada neće biti dodeljena. Većinom glasova dodeljena je druga nagrada i dve jednakovredne treće nagrade. Ostalih šest radova, koji su predati u konkursnom roku - dobili su obeštećenje.

Nakon donetih odluka otvorene su koverte sa imenima autora nagrađenih radova i konstatovano je sledeće:

 • Druga nagragrada, u iznosu od 120.000,00 rsd, za rad pod šifrom:
  o 25285 - Tamara Mašić, Sanja Stojković, Nina Vojt i Petar Opačić;
 • Dve jednakovredne treće nagrade, u uvećanom iznosu od po 55.000,00 rsd, za radove pod šifrom:
  o 21010 - Goran Maksa Maksimović i Aleksandra Maksimović;
  o i 11322 - Luka Pavelka, Tihomir Dičić i Andrea Đorđević.
 • Obeštećenja, u iznosu od po 20.000,00 rsd, za radove pod šifrom:
  o 91122, 11235, 25834, 77551, 55115, 13524.

Žiri je zaključio da je konkurs okončan uspešno, da su pravila Konkursa poštovana, kao i da je tema konkursa bila nesvakidašnja.

Na izložbi će Žiri da obrazloži kako je potrebno da se zajedničkim radom, između Pozorišta i dobitnika nagrada i obeštećenja u postkonkursnom periodu obavezno nastavi. U narednoj fazi bi se vodile intenzivne konsultacije arhitekata, učesnika u konkursu i investitora, dramskih umetnika i svih koji se profesionalno bave pozorištem. Ove konsulatacije bi doprinele boljem razumevanju između arhitekata i dramskih umetnika, čime bi postala jasnija funkcija ovako specifičnog pozorišta, njegovih posetilaca i korisnika.

Na izložbi bi se komunikacijom između investitora i učesnika razmotrili pravci i mogućnosti dalje saradnje, a sve to uz angažovanje jednog od pridruženih biroa ASA, koji bi bio moderator daljih aktivnosti oko rekonstrukcije objekta.

Cilj je da najbolji radovi, u skladu sa dogovorom, dostignu određeni nivo razrade, kako bi se uvidele njihove realne mogućnosti, dok bi kasnije samo jedan rad bio ozbiljnije tehnički razrađen i izveden, uz pomoć raspoloživih sredstava.

Ovakav pristup u postkonkursnoj fazi doprineo bi da do izvedbe najboljeg rešenja zaista dođe, u korist svih strana, projektanata, investitora, ali i stalnih i privremenih korisnika – posetilaca.