ČAROBNA FRULA

Аutor: Volfgang Amadeus Mocart

Režija: Vladimir Lazić

Dramaturška obrada: Radan Radović, Snežana Maš, Ivan Makragić

Muzički urednik: Dr Branka Radović

Izrada lutaka i scene: Zorana Milošaković Tasić, Marija Pokrajac

Izrada kostima: Vesna Balać

Koreografija: Petar Pjer Rajković

Asistenti režije: Goran Popović, Jovan Popović

Stručna saradnja: Viktor Ignjatov

Vokalna interpretacija
STEVAN KARANAC   Tamino (tenor)
MILICA JELIČIĆ  Kraljica noći ( sopran) 
ANA CVETKOVIĆ-STOJNIĆ  Pamina  (sopran)
NENAD NENIĆ Papageno (bariton)
JOVANA ČUROVIĆ Papagena i 1. dama (sopran)
SAVA VEMIĆ, Sarastro (bas)
JOVANA BULATOVIĆ 3.dama (mecosopran) 
MILICA STOJČEV 2. Dama (sopran)

Orkestar:                 
Klavir DRAGANA ANĐELIĆ-BUNjAC
Flauta STANA KRSTAJIĆ
Gudački kvartet:      
Koncert majstor VESNA JANSENS
Violina IVANA STAMATOVIĆ
Violončelo SINIŠA JOVANOVIĆ
Viola MIRKO CRNOJEVIĆ
Muzički aranžmani: Stevan Karanac
Producent: Milena Stojićević
Vokalni mentor: dr Tanja Obrenović
Snimak muzičke matrice: Velibor Hajduković, Zdravko Maljković
                                    

Igraju: Grigorije Jakišić, Bojana Đurašković, Dragana Vasić, Jovan Popović, Goran Popović, Matija Ristić, Gala Šalipur, Aleksandra Pejić, Teodora Marčeta, Danka Sekulović, Tamara Belošević, Aleksandra Belošević, Biljana Mihajlović, Ivana Todorović, Tijana Upčev, Marko Gvero

Opis predstave

U POTRAZI ZA VRLINAMA

Na osnovu pisanih izvora, na “ ČAROBNU FRULU “ je uticala filozofija epohe prosvetiteljstva i delo je nastalo kao „apologija prosvećenog apsolutizma“ u koja su udenuta značenja iz oblasti okultnih, alhemijskih i masonskih obeležja. No, sama priča kao bajka nudi podtekst koji u osnovi ima borbu dobra i zla. I to je bila polazna osnova u našoj postavci. Svrha naše adaptacije nije bila promena priče i idejnog konteksta , već pokušaj da se odupremo, šta god to značilo, agresivnoj najezdi neke nove “ kulture i vaspitanja“ dece koja sa mukom mogu da raspoznaju osnovne vrline odrastanja. Stvarajući i gradeći slike o svetu koji nas okružuje , “ ČAROBNU FRULU “ smo shvatili kao malo utočište za maštarije o izazovima surovog vremena, u kome je potraga za vrlinama “put kojim ređe ide“. Mora se osetiti i proživeti niz izazova da bi se pružila ruka za dobrim i pravednim krajem. V.Lazić

 8+ god.

 1:20 мин. '