Uprava i administracija

Uprava

V.D. DIREKTOR:
Vladan Đurković

POMOĆNIK DIREKTORA:
Vojislav Savić

Administracija

Vanja Balać, producent u umetnosti i medijima
Dana Pavlović. organizator programa
Vesna Zec, šef računovodstva
Mirjana Milurović, organizator materijalno finansijskih poslova
Vladica Lukić, organizator/biletar

Tehnički sektor

Nenad Filipović, inspicijent drame
Miroslav Đumić, dizajner svetla
Ivan Latinčić, dizajner svetla
Saša Tomasović, mikser tona, svetla I videa
Vukan Vujović, dizajner tona
Mihailo Barić, glavni rekviziter
Uroš Danilović, tehničar za izradu dekora
Aleksandra Milošević, garderober